แบบทดสอบ วิชา ศิลปะ


กรอกชื่อ นามสกุลและชื่อโรงเรียนเพื่อใช้สำหรับบันทึกผลคะแนน เลือกระดับชั้น แล้วกดปุ่ม "เริ่มต้นทำข้อสอบ"

ชื่อเล่น หรือ ชื่อจริง นามสกุล

ชื่อโรงเรียน

เลือกระดับชั้น

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ป.1)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (ป.2)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (ป.3)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (ป.4)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (ป.5)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ป.6)

เลือกจำนวนข้อสอบที่ต้องการทำ

10 ข้อ | 20 ข้อ | 30 ข้อ | 40 ข้อ | 50 ข้อ | 60 ข้อ | 70 ข้อ | 80 ข้อ | 90 ข้อ | 100 ข้อ
ข้อสอบออนไลน์ แบบทดสอบทุกวิชา สำหรับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6

ข้อสอบออนไลน์ฟรี มีระบบบันทึกชื่อ ชื่อโรงเรียน ผลคะแนน และเวลาที่ใช้ไป ในแต่ละวิชาและระดับชั้น สามารถดูผลย้อนหลังได้ เหมาะสำหรับใช้ทดสอบความรู้ของนักเรียนหรือเด็กๆ ตั้งแต่อนุบาล ประถมศึกษา และบุคคลทั่วไป


10 อันดับ ผู้ที่ได้คะแนนสะสมสูงสุด

อันดับ 1 :ด.ญสตรีรัตน์ กลิ่นศรีสุข ร.รสามัคคีรถไฟ (2419 คะแนน) อันดับ 2 :เปา ศึกษาบัณฑิต (607 คะแนน) อันดับ 3 :วาคิม วัดควนเผยอ (529 คะแนน) อันดับ 4 :ด.ช. ภูมิพิภพ วิบุลศิลป์ บ้านทวดทอง (460 คะแนน) อันดับ 5 :หทัยชนก พัฒน์ยัง บ้านทับใหม่ (440 คะแนน) อันดับ 6 :จิรนิตย์ เก๋ดี บ้านทวดทอง (434 คะแนน) อันดับ 7 :เบียร์ บ้านทวดทอง (412 คะแนน) อันดับ 8 :ด.ญ.เบญจพร หัตถิ โรงเรียนบ้านทวดทอง (411 คะแนน) อันดับ 9 :ถาวรีย์ ศิริธนศาสตร์ ท.๑ (409 คะแนน) อันดับ 10 :อาทิตยา เมืองแก้ว ฟุก โรงเรียนบ้านทวดทอง (345 คะแนน)

ดู 100 อันดับ

ความคิดเห็น

© 2014 แบบทดสอบประถมศึกษา ป1. ป2 ป3 ป4 ป5 ป6 โจทย์ปัญหา ข้อสอบออนไลน์ thaimathgame.com เกมส์คณิตศาสตร์ thaimathgame.com